Förmånsförsäkring

De flesta företagsförsäkringar täcker cyklar som ägs eller leasas av ett företag. Dock är självrisken hög, 20% av ett bas belopp = 9.300:-
När den anställde betalar en avgift för att nyttja cykeln kan dennes hemförsäkring i vissa fall träda in, men med stor variation i premier, villkor och ofta hög självrisk. Förutsättningen är givetvis att den anställde har en fullgod hemförsäkring, om inte så gäller företagets försäkring.

För att säkra en trygg hantering för både företag och anställd, när olyckan är framme, har Tjänstecykeln tagit fram en egen förmånsförsäkring med mycket gynnsamma villkor och rimlig självrisk.

Kontakta oss för mer information.

Logga in

skapa ett konto