Logo

Beräkna förmånsvärdet

Kalkylatorn nedan räknar ut förmånsvärdet för den anställde och företagets arbetsgivare kostnad för en förmånscykel.
Kalkylatorn är baserad på Skatteverkets räkneexempel.

OBS: Kalkylatorns uträkning gäller endast vid köp av förmånscykel. Vid köp av tjänstecykel (se definition av tjänstecykel här) tillämpas ingen förmånsbeskattning och då heller inga arbetsgivare kostnader utöver själva cykelns kostnad. Det går givetvis bra att leasa även en tjänstecykel.

Om ett företag erhåller en viss rabatt av Tjänstecykeln.se så kan man fylla i rabatten i avsedd ruta i kalkylatorn. Siffrorna i denna ruta är i procent. Skriver man siffran 10 i rutan för rabatt innebär det 10% av cykelns rekommenderade pris ink. moms. Exempel: En cykel som kostar 10 000 sek ink. moms i inköp har har en rabatt på 1 000 sek ink. moms om man har fyllt i siffran 10 i rabattrutan.

 Antal år avskrivning kan också ändras om man vill, med anges som default till 10 år eftersom det är det som Skatteverket använder i sitt exempel.

Om man planerar att även köpa till tillbehör för en viss summa ska detta också anges i kalkylatorn och räknas in i totalen. I totalsumman vid kalkylatorns uträkning ingår även en årlig servicekostnad på 300 sek i enlighet med Skatteverkets exempel.

Vi reserverar oss för eventuella fel i kalkylatorns uträkningar och rekommenderar alltid företag att stämma av med sin revisor/ekonomiansvarige.

FÖRMÅNSVÄRDE
Rabatt i procent
Antal år Avskrivning
Cykelns pris (ink. moms)
Tillbehör (ink. moms)
Cykelns pris + tillbehör (ink.moms)
Cykelns pris minus rabatt
Avskrivning per år
Avskrivning per år + servicekostnad
Kapitalkostnad per år
Totalt förmånsvärde per år
Förmånsvärde/månad (Brutto)

Förmånsvärde/månad (Netto)
Förmånsvärde/månad över brytpunkt (Netto)
ARBETSGIVARKOSTNADER 
Arbetsgivaravgift/månad
Arbetsgivaravgift helår 
Arbetsgivaravgift/månad

Copyright 2015. All rights reserved Tjänstecykeln.se
Webbproduktion oj.se.